Φόρμα εγγραφής για camp

Το όνομα του αθλητή που θα συμμετάσχει.
Το πατρώνυμο του αθλητή.
Πρόγραμμα
Ποιό πρόγραμμα επιθυμήτε να ακολουθήσετε?
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Το ύψος του αθλητή.
Ημερομηνία γέννησης του αθλητή σε μορφή **/**/****
Πόσα χρόνια ασχολείται με το Μπάσκετ?
Παρατηρήσεις και ιατρικό ιστορικό (εάν υπάρχει)