Φόρμα εγγραφής για camp 2018

Το όνομα του αθλητή που θα συμμετάσχει.
Το πατρώνυμο του αθλητή.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Το ύψος του αθλητή.
Ημερομηνία γέννησης του αθλητή σε μορφή **/**/****
Πρόγραμμα
Πόσα χρόνια ασχολείται με το Μπάσκετ?
Παρατηρήσεις και ιατρικό ιστορικό (εάν υπάρχει)