Η ΠΡΟΤΥΠΗ Ακαδημία μπάσκετ… abc

Η ΠΡΟΤΥΠΗ Ακαδημία μπάσκετ… abc

Ξεκινάμε από το Α για να φτάσουμε στο Ω. Η ακαδημία μπάσκετ abc "Academy of Basketball for Children" λειτουργεί  έξι  χρόνια (από Οκτώβριο  του  2009). Είναι μια προσπάθεια με στόχο πρώτα από όλα να μάθει στα παιδιά την  Αλφαβήτα  του Μπάσκετ. Σκοπός να  δοθεί  σε  παιδιά ηλικίας  6  ετών   και  άνω, η  ευκαιρία και  δυνατότητα  να  διαπλάσουν   το  σώμα  και  το  μυαλό  τους,  σύμφωνα  με  τις  αξίες  του  αθλητισμού  και  να  γνωρίσουν  το μπάσκετ με σταθερά βήματα, από το Α ως το Ω.

Ο Επαγγελματισμός , το Μεράκι , η Υπομονή, ο Σεβασμός και η Προτεραιότητα στη μικρή ηλικία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας που διέπουν τα στελέχη της abc και το κύριο Μέλημα να τα εμφυσήσουν στα Παιδιά που εμπιστεύονται το πλάνο της abc.

Στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και με Καριέρα λοιπόν…